RỀN VANG

RỀN VANG

Năm nghìn năm, nước non, non nước
Bao đổi thay, lên xuống thăng trầm
Việt Nam đất nước con người
Kiên trung bất khuất không gì đổi thay
Một tình yêu, đắp xây cuộc sống
Thể Đồng Bào, chung lối anh em
Khó khăn đoàn kết chung lưng
Vượt qua tất cả hiểm nguy sống còn
Gương lịch sử bao đời hiển hách
Dậy trời mây, đoàn kết keo sơn
Rền vang khí phách hùng anh
Khiếp kinh quân giặc hãi kinh quân thù
Việt Nam đất nước con người
Xưa nay vẫn thế lẫy lừng rền vang.

————————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s