TIẾN LÊN PHÍA TRƯỚC

TIẾN LÊN PHÍA TRƯỚC

Dân Tộc Việt, hãy tiến lên phía trước
Cùng chung tay, thề quyết diệt quân thù
Vận nước nhà, phải bùng lên khởi sắc
Mãi yên bình, cho đến tận muôn thu
Luôn xứng đáng, lòng hiếu trung bất khất
Mãi xứng tầm, niềm đạo đức chân tu
Một Việt Nam, trong sang giàu hạnh phúc
Cảnh thiên đàng, đầy sáng tạo công phu
Sống tự do, cùng đồng hành tiến bước
Mẹ quê hương, trong tiếng hát lời ru
Là người Việt, hãy tiến lên phía trước
Cùng chung tay, cùng nhịp bước đi lên.
——————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s