TIẾN LÊN PHÍA TRƯỚC

Dân Tộc Việt, hãy tiến lên phía trước
Cùng chung tay, thề quyết diệt quân thù
Vận nước nhà, phải bùng lên khởi sắc
Mãi yên bình, cho đến tận muôn thu
Luôn xứng đáng, lòng hiếu trung bất khất
Mãi xứng tầm, niềm đạo đức chân tu
Một Việt Nam, trong sang giàu hạnh phúc
Cảnh thiên đàng, đầy sáng tạo công phu
Sống tự do, cùng đồng hành tiến bước
Mẹ quê hương, trong tiếng hát lời ru
Là người Việt, hãy tiến lên phía trước
Cùng chung tay, cùng nhịp bước đi lên.
——————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn