ÁNH TƯƠNG LAI

ÁNH TƯƠNG LAI

Anh hùng hào kiệt đã ra đời
Văn võ song toàn đức lẫn tài
Chuyển xoay tình thế, đường cứu nước
Vượt qua hoàn cảnh, những nguy tai
Thành kính biết ơn, người dẫn dắt
Gương sáng để đời, tận ngày mai
Năm châu bốn biển, đều ngưỡng mộ
Việt Nam rực tỏa, ánh tương lai.
————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s