VÀNG TRONG CÁT – 1

VÀNG TRONG CÁT

Nhân loài trên quả địa cầu, những người thấu hiểu Lương Tâm, làm chủ Chân Tâm, điều hành Thân, Khẩu, Ý theo thiện lành là một thiểu số rất nhỏ. Còn đại đa số thường là không thấu hiểu Lương Tâm, sống theo dục lạc, Tâm Viên, Ý Mã làm nhiều việc bung lung gây tai họa cùng khắp. Để rồi nhận quả báo không lành, thậm chí sa đọa xuống các tầng địa phủ, sống trong địa ngục u tối. —————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s