LÀ NGƯỜI VIỆT

Là người Việt, luôn theo định hướng
Giống Rồng Tiên, tiếp bước Cha Ông
Cội Nguồn Văn Hóa anh linh
Con đường thống nhất quê hương Đạo Đời
Mãi khắc ghi, mọi nhà tưởng nhớ
Công Vua Hùng, từ thuở dựng non
Ăn quả nhớ người trồng cây
Muôn thu đẹp mãi có tên Vua Hùng
Toàn con cháu, một lòng tôn kính
Ngọn lửa trời, thắp sáng niềm tin
Mặt trời soi sáng nhân gian
Anh linh Quốc Tổ muôn năm trường tồn
Người Việt con cháu Tiên Rồng
Kế thừa di chí Vua Hùng truyền trao
Người Việt trung hiếu dâng cao
Đi theo định hướng Cha Ông muôn đời
————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn