LÀM CHỦ VŨ TRỤ

Trước sức mạnh của thiên nhiên, vận hành theo những định luật tự nhiên vũ trụ, con người chưa hiểu nên khiếp sợ. Nếu họ hiểu rõ sức mạnh của thiên nhiên vận hành theo những định luật tự nhiên vũ trụ. Thời không có gì phải khiếp sợ. Nắm vững những Định Luật vũ trụ, thoát ly tất cả bất cứ một khống chế nào, trở thành ông chủ của những định luật vũ trụ. Cũng có nghĩa là ra khỏi càn khôn, làm chủ càn khôn.

————————————————

Văn Hóa Cội Nguồn