LÀM CHỦ VŨ TRỤ

LÀM CHỦ VŨ TRỤ

Trước sức mạnh của thiên nhiên, vận hành theo những định luật tự nhiên vũ trụ, con người chưa hiểu nên khiếp sợ. Nếu họ hiểu rõ sức mạnh của thiên nhiên vận hành theo những định luật tự nhiên vũ trụ. Thời không có gì phải khiếp sợ. Nắm vững những Định Luật vũ trụ, thoát ly tất cả bất cứ một khống chế nào, trở thành ông chủ của những định luật vũ trụ. Cũng có nghĩa là ra khỏi càn khôn, làm chủ càn khôn.

———————————————— Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s