CON NGƯỜI NHƯNG TÂM HỒN CHƯA PHẢI CON NGƯỜI

CON NGƯỜI NHƯNG TÂM HỒN CHƯA PHẢI CON NGƯỜI

Loài động vật: cầm, thú, bò sát, cơ may đầu thai được làm người thoát khỏi Thú, Cầm, Bò Sát. Tuy đầu thai làm người nhưng linh hồn chưa tiến hóa thành người, lao vào đấu tranh chém giết lẫn nhau, khống chế lẫn nhau. Tìm đủ mọi phương kế triệt hạ nhau tranh giành quyền lợi, những người như thế họ luôn bị vô minh che lấp nhân tính, dẫn đến hung tàn bạo ác, bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất tín, tập tính dã thú bầy đàn vẫn còn nằm sâu trong tâm hồn của họ. Nên nói tuy con người nhưng linh hồn chưa phải con người. Mà đã biến thành Ma. Quỷ hung dữ.

———————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s