VIỆT NAM -1

VIỆT NAM

Việt Nam đã mấy nghìn năm
Có ông Quốc Tổ tối cao đất trời
Việt Nam truyền thống anh hùng
Kiên trung bất khuất lẫy lừng trời mây
Anh linh truyền thống Cha Ông
Sáng ngời tỏa sáng vô biên sáng ngời
Yêu thương trải khắp tình người
Việt Nam đất nước Tiên Rồng Việt Nam
Cong hình chữ S đẹp xinh
Âu Cơ một bọc anh em Đồng Bào
Nước non, non nước biển trời
Xanh xanh rừng núi đồng bằng biển khơi
Việt Nam ơi, Việt Nam ơi
Việt Nam sáng mãi ngời ngời Việt Nam
—————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s