ĐỪNG LO BẠN NHÉ

Hãy quên đi, những ngày đau khổ
Để tương lai, rạng rỡ nụ cười
Bình minh tỏa sáng lên rồi
Sống vui sống khỏe theo lời Trời Cha
Khi khốn khổ, đừng lo bạn nhé
Trở về Nguồn, tìm đến kinh thơ
Nhìn về phía trước thương yêu
Biến tan phiền não vô minh không còn
Không gì hơn khi về Nguồn Cội
Ở nơi đây, vi diệu thậm thâm
Kinh thơ xoa diệu hồn linh
Không còn khổ não vượt lên Thánh, Thần
Quên quá khứ lương tâm thanh thản
Thấy không còn lần lủi cô đơn
Niềm vui chợt đến vô biên
Nở cành xanh ngọn sum sê quả cành
Hãy quên đi những gì đau khổ
Để tương lai rạng rỡ nụ cười
Bình minh tỏa sáng lên rồi
Sống vui sống khỏe theo lời Trời Cha
————————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn