NHỮNG NGƯỜI CON XA QUÊ

Ôi Việt Nam, ôi Việt Nam
Những người con xa xăm
Trên bước đường gian khổ gian truân
Những mảnh đời xa quê
Thầm mơ ước ngày về
Trong lòng đất mẹ Việt Nam
Ôi Việt Nam, ôi Việt Nam
Ôi đất nước quê hương
Ôi biển trời nhớ thương
Trên bước đường quê hương
Những mảnh đời xa quê
Thầm mơ bóng ngày về
Trong lòng đất mẹ Việt Nam

———————————

Văn Hóa Cội Nguồn