NGƯỜI CHA VŨ TRỤ

Con vẫn luôn cố gắng
Tìm về nơi ấm áp
Mà sao mãi còn xa
Giấc mơ tìm đến Trời Cha
Bây giờ tuy còn xa
Nhưng lòng con vẫn thiết tha
Cha ơi người Cha vũ trụ
Người Cha tạo vật
Người Cha khai lập cả tam thiên
Người Cha cao tột vô biên
Con vẫn luôn ước mong
Thấy được người Cha của hư không
Người Cha Nguồn Cội Cha Ông
Bây giờ tuy còn xa
Nhưng lòng con vẫn thiết tha
Cha ơi người Cha rộng lớn bao la
————————————————

Văn Hóa Cội Nguồn