PHƯỚC HỒNG CHỮ S

PHƯỚC HỒNG CHỮ S

Nước non, non nước cảnh đất trời
Việt Nam đẹp lắm những ai ơi
Có ông Quốc Tổ cao tột thế
Anh linh truyền thống dậy biển khơi
Vững tin Quốc Tổ hằng cứu với
Thiên đàng cực lạc về đến nơi
Tấm lòng vì Cội trời đất chứng
Tu hành là thế chỉ vậy thôi
Việt Nam linh địa hình chữ S
Phước hồng tỏ rạng khắp muôn nơi
Con cháu Tiên Rồng tung bay khắp
Dang tay đón rước khắp năm châu
Cội Nguồn Đại Đạo là trên hết
Việt Nam đệ nhất những gồm thâu

—————————————————
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s