PHƯỚC HỒNG CHỮ S

Nước non, non nước cảnh đất trời
Việt Nam đẹp lắm những ai ơi
Có ông Quốc Tổ cao tột thế
Anh linh truyền thống dậy biển khơi
Vững tin Quốc Tổ hằng cứu với
Thiên đàng cực lạc về đến nơi
Tấm lòng vì Cội trời đất chứng
Tu hành là thế chỉ vậy thôi
Việt Nam linh địa hình chữ S
Phước hồng tỏ rạng khắp muôn nơi
Con cháu Tiên Rồng tung bay khắp
Dang tay đón rước khắp năm châu
Cội Nguồn Đại Đạo là trên hết
Việt Nam đệ nhất những gồm thâu

—————————————————

Văn Hóa Cội Nguồn