CÓ GIÁ TRỊ NHẤT ĐỊNH

Trong quá trình hành thiện chúng ta vừa gieo nhân lành trong tâm chúng ta, vừa làm cho đời sống xã hội càng thêm yên vui hạnh phúc, sự cần thiết của đời sống con người, về mặt giá trị chỉ có hành thiện, vì hành thiện đem lại sự yên vui cho bản thân mình, đem lại mùa xuân cho xã hội. Vì vậy ý nghĩ thiện, khẩu nói thiện, thân hành thiện có giá trị nhất định đưa ta đến các cõi thiên đàng cực lạc. Tự mình độ cho chính mình cũng như độ cho người khác giác hạnh giác tha đi đến viên mãn.
———————————————

Văn Hóa Cội Nguồn