NGHỈ AN

NGHỈ AN

Về Nguồn về Cội nghỉ an
Dù cho sóng gió phủ phàn nhân sinh
Dẫu nghèo nhưng lòng vẫn vui
Niềm tin Nguồn Cội càng thêm vững vàng
Đôi khi lệ ước chảy tràn
Nhưng rồi cũng hết mọi đàng tai qua
Niềm tin có Mẹ có Cha
Chở che, che chở vượt qua khốn cùng
Đường trần bể khổ quay cuồng
Đã nương Nguồn Cội không còn lo chi
Về Nguồn về Cội nghỉ an
Dù cho sóng gió phủ phàn nhân sinh.

—————————————
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s