LẠY CHA LẠY MẸ

Lạy Cha lạy Mẹ, của chúng con
Trần gian bể khổ, chẳng bình an
Hết tai tới họa, sầu với khổ
Cuộc đời bao nỗi, những thở than
Vượt qua kiếp nạn, âu nào dễ
Phải nhờ Cha, Mẹ chuyển đò sang
Cội Nguồn con nguyện tôn thờ mãi
Xót thương Cha Mẹ cứu chúng con.

——————————

Văn Hóa Cội Nguồn