LẠY CHA LẠY MẸ

LẠY CHA LẠY MẸ

Lạy Cha lạy Mẹ, của chúng con
Trần gian bể khổ, chẳng bình an
Hết tai tới họa, sầu với khổ
Cuộc đời bao nỗi, những thở than
Vượt qua kiếp nạn, âu nào dễ
Phải nhờ Cha, Mẹ chuyển đò sang
Cội Nguồn con nguyện tôn thờ mãi
Xót thương Cha Mẹ cứu chúng con.

——————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s