VÌ ĐỜI VÌ ĐẠO
 
Nước với non Cha Ông tạo lập
Quyết giữ gìn tận tụy sớm hôm
Chí làm trai dễ đâu khuất phục
Mãi hiên ngang khiếp sợ quân thù
Vòng trời đất dọc ngang, ngang dọc
Danh mãi rền đến vạn thiên thu
Đường rộng thênh con đường Nguồn Cội
Đường vinh quang tỏ rạng năm châu
Sanh cùng tử có chi mà bận
Sống cho đời, vực dậy non sông
Lòng hiếu trung, bừng lên vô tận
Quyết giữ gìn tất đất Cha Ông
Cuộc đời vì nước vì non
Vì đời vị đạo tương lai nước nhà
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–