ĐỊNH LUẬT TỰ NHIÊN

ĐỊNH LUẬT TỰ NHIÊN

Sự ở đời, thiện, ác, chung sống vận động trong một xã hội, ví như dầu và nước trộn chung với nhau. Nhưng khi lắng đọng thời dầu vẫn nổi lên trên, nước chìm xuống dưới, hai cảnh giới rõ ràng. Vì vậy người hành thiện bao giờ cũng siêu sanh về thiên đàng. Người hành ác phải chìm xuống địa phủ, như một định luật tự nhiên.

———————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s