ĐỊNH LUẬT TỰ NHIÊN

Sự ở đời, thiện, ác, chung sống vận động trong một xã hội, ví như dầu và nước trộn chung với nhau. Nhưng khi lắng đọng thời dầu vẫn nổi lên trên, nước chìm xuống dưới, hai cảnh giới rõ ràng. Vì vậy người hành thiện bao giờ cũng siêu sanh về thiên đàng. Người hành ác phải chìm xuống địa phủ, như một định luật tự nhiên.

———————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn