GIẢI THOÁT

GIẢI THOÁT

Những ai chỉ nuôi sống cái thân trong sạch, bằng hành vi kiếm sống chân chính, nghề nghiệp chân chính, thậm chí ăn chay trường không sa đắm vào con đường cao lương, mĩ vị, nem rồng, chả phụng, món ngon, vật lạ, thời coi như đã bước tới cửa thiên đàng. Còn như để tâm thanh tịnh. Không vọng động theo xu thế hơn thua, tranh giành sát phạt, mặc nhiên sáng suốt không hành động trái ngược lại Lương Tâm. Đạt đến cảnh giới đoạn diệt ác Tâm, coi như đã đi vào cảnh giới giải thoát ra khỏi phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa trở về thiên giới an vui tự tại.

Văn Hoá Cội Nguồn

—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s