PHƯỚC, HỌA, KHÁC NHAU

PHƯỚC, HỌA, KHÁC NHAU

Trong quá trình gieo nhân tạo nghiệp theo hành động của mỗi con người tạo ra, quả lành hay quả dữ, để rồi nhận lấy sự khổ vui không ai giống ai.
Cũng vì hành động gieo nhân khác nhau nên sự giàu nghèo cũng khác nhau, phước phần cũng khác nhau, tạo ra nhiều giai cấp sang hèn trong xã hội. Thậm chí khuôn mặt, chỉ tay cũng khác nhau, nói chung tất cả sự khác nhau là do Thân, Khẩu, Ý hành động tạo nghiệp sanh ra .
——————————————-

Văn Hoá Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s