PHƯỚC, HỌA, KHÁC NHAU

Trong quá trình gieo nhân tạo nghiệp theo hành động của mỗi con người tạo ra, quả lành hay quả dữ, để rồi nhận lấy sự khổ vui không ai giống ai.
Cũng vì hành động gieo nhân khác nhau nên sự giàu nghèo cũng khác nhau, phước phần cũng khác nhau, tạo ra nhiều giai cấp sang hèn trong xã hội. Thậm chí khuôn mặt, chỉ tay cũng khác nhau, nói chung tất cả sự khác nhau là do Thân, Khẩu, Ý hành động tạo nghiệp sanh ra .
——————————————-

Văn Hoá Cội Nguồn