CHẤP TAY

Chấp tay con lạy Cội Nguồn
Cầu cho nhân thế không còn khổ đau
Cầu cho kiếp nạn tai qua
Không còn chinh chiến binh đao dập vùi
Không còn dịch bệnh hoành hành
An vui hạnh phúc sang giàu tự do
Nơi đâu cũng được ấm no
Bình an vạn sự lên đò tiêu diêu
Thiên đàng trở lại cõi tiên
Quê hương thiên giới trường sanh vĩnh hằng
Chấp tay con lạy Cội Nguồn
Cầu cho nhân thế không còn khổ đau
—————————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn