CHẤP TAY

CHẤP TAY

Chấp tay con lạy Cội Nguồn
Cầu cho nhân thế không còn khổ đau
Cầu cho kiếp nạn tai qua
Không còn chinh chiến binh đao dập vùi
Không còn dịch bệnh hoành hành
An vui hạnh phúc sang giàu tự do
Nơi đâu cũng được ấm no
Bình an vạn sự lên đò tiêu diêu
Thiên đàng trở lại cõi tiên
Quê hương thiên giới trường sanh vĩnh hằng
Chấp tay con lạy Cội Nguồn
Cầu cho nhân thế không còn khổ đau
—————————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s