NIỀM VUI THANH BÌNH

NIỀM VUI THANH BÌNH
 
Mùa đông vừa mới đi qua
Bao cơn rét lạnh biến tan không còn
Mùa xuân xuất hiện lần lần
Bầu trời xanh thẳm rộn tình chim ca
Bình minh Văn Hóa sáng soi
Hương xuân thơm ngát muôn hoa khoe màu
Cung thương réo rắc cung đàn
Đong đầy nhựa sống ngập tràn nhịp yêu
Tuyệt vời cảnh sắc mùa xuân
Cho đời thắm đượm niềm vui thanh bình
Mùa xuân cuộc sống an lành
Mùa xuân cuộc sống thanh bình mùa xuân
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s