MỘT PHẦN CĂN BẢN DẪN ĐẾN TỘI LỖI

MỘT PHẦN CĂN BẢN DẪN ĐẾN TỘI LỖI

Ngay chính cái thân của con người phải chịu cảnh đói, khát, ốm đau, bệnh tật, già nua, sanh, tử, cũng như không chịu nổi sự nóng lạnh ở mức cao. Dẫn đến phát sinh ra mọi hành động, tìm mọi mưu kế duy trì nuôi sống cái thân. Một phần lớn tội lỗi cũng từ đây sanh ra, Nếu không kìm chế những hành vi bất chính. Nếu như con người không bị chi phối bởi cái đói, cái đau, cái bệnh, sự già nua, sanh, tử, chịu dựng được sự nóng lạnh cao Như nếp sống của chư thiên trên thiên giới, thời con người sẽ giảm đi phần lớn sanh ra tội lỗi. Chính vì sự khổ của cái thân, nên tâm ý phát sinh ra hành động diệt khổ, làm cho ăn no, mặc ấm, hạn chế bệnh tật, chống lão hóa, nhu cầu phương tiện sinh hoạt, nhà ở phòng tránh thiên tai, đó cũng là quy luật tự nhiên trong cuộc sống. Người có trí sáng suốt, bình tỉnh đừng vì sự khổ ấy mà mưu cầu hành động diệt khổ bất chính, làm những điều trái ngược lại Lương Tâm. Diệt khổ bằng sự chân chính, Làm Ăn Chân Chính, nuôi thân Chân Chính, Hành Động Chân Chính. Sự bệnh tật, già nua, sanh, tử, cũng là chuyện bình thường của Tạo Hóa không có gì để lo lắng, tự tại an nhiên mà sống. Thời phần lớn tội lỗi sẽ không sanh ra làm hại cuộc sống, làm hại Linh Hồn, dẫn tới sa đọa xuống các tầng Địa Phủ chịu muôn nghìn sự khổ, kéo dài hàng nghìn năm, cho đến hàng triệu năm. Sự giác ngộ hiểu biết như trên. Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Trở về thiên giới an vui tự tại.

——————————————–

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s