XUÂN VÀNG SON

Xuân đạo, xuân đời xuân nước non
Muôn hoa đua nở khắp thế gian
Mùa xuân diễm lệ, xuân bay bổng
Nắng nhẹ hừng lên điểm nét son
Gió lùa khe khẻ mây bay nhẹ
Lộc nhú cho đời những chồi non
Xuân trao hạnh phúc, xuân đầm ấm
Xuân đạo, xuân đời xuân vàng son

——————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn