XUÂN VÀNG SON

XUÂN VÀNG SON

Xuân đạo, xuân đời xuân nước non
Muôn hoa đua nở khắp thế gian
Mùa xuân diễm lệ, xuân bay bổng
Nắng nhẹ hừng lên điểm nét son
Gió lùa khe khẻ mây bay nhẹ
Lộc nhú cho đời những chồi non
Xuân trao hạnh phúc, xuân đầm ấm
Xuân đạo, xuân đời xuân vàng son

——————————————-
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s