NHƯ TIÊN GIÁNG TRẦN

NHƯ TIÊN GIÁNG TRẦN

Có cô con gái nhà ai
Như tiên giáng thế đẹp xinh lạ lùng
Mặc hoa đẹp tựa trăng rằng
Tiếng như chim hót thua gì vàng anh
Áo dài tha thướt trắng tinh
Dáng đi yểu điệu lung linh sáng ngời
Thơm tho hương tỏa lạ đời
Hương nhân, hương nghĩa, hương tình kiên trung
Nhà ai cô gái nàng tiên
Người xinh đẹp nết vô biên đức tài
Ai nhìn cũng phải khen thầm
Vì cô là ánh Tiên Rồng Việt Nam
———————————————-
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s