VIỆT NAM CAO VỜI

Giống nòi vốn đã anh hùng
Cỡi mây đạp gió lẫy lừng đông tây
Cơn sóng gió thuyền chung một chiếc
Bản hùng ca cao ngất trời mây
Địa linh nhân kiệt khắp nơi
Quốc hồn rực rỡ tung bay địa cầu
Chí đanh thép tung hoành ngang dọc
Vọng âm vang Nam Việt cao vời
Hùng anh sĩ khí sáng ngời
Bùng lên ngọn lửa Lạc Hồng vinh hoa
Trang sử mới bài ca thống nhất
Khắp Ta Bà thế giới năm châu
Việt Nam rực rỡ đứng đầu
Việt Nam đệ nhất cao vời Việt Nam

—————————————————-
VĂN HOÁ CỘI NGUỒN