VIỆT NAM CAO VỜI


VIỆT NAM CAO VỜI

Giống nòi vốn đã anh hùng
Cỡi mây đạp gió lẫy lừng đông tây
Cơn sóng gió thuyền chung một chiếc
Bản hùng ca cao ngất trời mây
Địa linh nhân kiệt khắp nơi
Quốc hồn rực rỡ tung bay địa cầu
Chí đanh thép tung hoành ngang dọc
Vọng âm vang Nam Việt cao vời
Hùng anh sĩ khí sáng ngời
Bùng lên ngọn lửa Lạc Hồng vinh hoa
Trang sử mới bài ca thống nhất
Khắp Ta Bà thế giới năm châu
Việt Nam rực rỡ đứng đầu
Việt Nam đệ nhất cao vời Việt Nam

—————————————————-
VĂN HOÁ CỘI NGUỒN


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s