LỜI MỞ ĐẦU VỀ LONG HOA THI TẬP PHỔ ĐỘ

LỜI MỞ ĐẦU

Long Hoa Thi Tập Phổ Độ là bộ Kinh Thơ thứ tư trong Long Hoa Thi Tập.
Một, Long Hoa Thi Tập Lửa Thiên
Hai, Long Hoa Thi Tập Thời Đại
Ba Long Hoa Thi Tập Hữu Ích
Bốn Long Hoa Thi Tập Phổ Độ
Những người biết lắng nghe lời dạy Thiên Ý Cha Trời thời nhất định vinh hoa trên mọi nẻo đường, gặt hái những thành công, đại thành công. Không gì quý hóa bằng kinh thơ Thiên Ý Cha Trời.
Long Hoa Thi Tập là người Thầy chỉ lối, là con đường, Đại Đạo là ánh sáng soi đường để cho chúng ta đi. Đi đến an vui tự tại vĩnh hằng.
Nay chúng ta gặp được nói lại hay truyền bá cho người cùng có lợi ích gọi đó là CÔNG- ĐỨC
Nói tóm lại: Ra sức truyền kinh thơ cũng như học tập gọi đó là CÔNG.
Khuyên người cùng tu học cũng như truyền Kinh Thơ gọi đó là ĐỨC.
Đã có công lại có đức thời nhất định gặt hái những thành công cũng như phước báo là không thể nghĩ bàn.
—————————————————
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s