PHẢI TỰ HIỂU RẰNG

Người phát tâm theo học Văn Hóa Cội Nguồn, phải tự hiểu rằng thiên đàng cực lạc hay tiên cảnh.
Nơi ấy chẳng chứa những con người hung tàn bạo ác, tham lam, ích kỷ, bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa.
Nếu thiên đàng cực lạc hay tiên cảnh mà chứa những hạng người hung tàn bạo ác, tham lam, ích kỷ, bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu, không thể gọi là thiên đàng cực lạc hay tiên cảnh. Mà gọi là là thế giới Ta Bà đầy khổ đau và tội lỗi.
———————————————-
VĂN HOÁ CỘI NGUỒN