HIỂU CHO ANH.

HIỂU CHO ANH.

Em ơi em, em hãy hiểu cho anh
Lòng trung hiều, lòng mến nước thương dân
Nền Quốc Giáo ông cha ta truyền đạt
Hơn châu báu, hơn cả tiền lẩn bạc
Hiểu cho anh em hãy hiểu cho anh
Thuở cha ông dựng nước dựng non
Dựng nguồn Độc Lập Đại Đồng Tự Do
Sống hạnh phúc, một cuộc đời ấm no
Đã đến lúc chúng ta cần suy nghĩ
Đường yêu nước, một cuộc đời chung thủy
Phải làm gì cho nước với cho dân
Này em ơi ta hạnh phúc sao yên
Nền Quốc Đạo ôi vẫn còn leo loét
Nền Độc Lập ngàn cân treo sợi tóc
Này em ơi, em hãy hiểu cho anh
Kìa non nước chịu tang trước trời đông
Hãy mường tượng, cảnh tương tàn chém giết
Tình anh em, cảnh tương tàn thảm thiết
Anh đã ném, đã ném mùi tù tội
Anh ghê tởm những con người phản bội
Và đớn đau những nhục hình tra tấn
Anh đã khổ, cuộc đời không no ấm
Về đi em ta hãy về Quốc Giáo
Về đi em ta hãy về Quốc Đạo
Về với Cội Nguồn Tổ Quốc non sông.
*********
VĂN HOÁ CỘI NGUỒN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s