TỎA SÁNG DẪU MỘT GIÂY

Ta đã sinh ra, chốn thời nầy
Gặp thời đen tối, những đắng cay
Thảm cảnh con người đời bất hạnh
Ung thư bệnh tật, lắm họa tai
Không thể ngồi yên, rồi chờ chết
Thôi thà tỏa sáng, dẫu một giây
Phản biện nói lên, bao tội ác
Còn hơn câm nín, diệt tương lai
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-