QUANG LINH KINH CHÚ

HÔM NAY NGÀY RẰM THÁNG GIÊNG . BÀI CÚNG SAO THỜI THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.

QUANG LINH KINH CHÚ

Thắp đèn cúng khắp vì sao
Sáng trời sáng đất sáng tiêu tội tình
Thắp đèn thắp sáng hồn linh
Sáng bừng trí tuệ sáng lên yên hòa
Thắp đèn thắp sáng cả nhà
Sáng bừng con cháu sáng là văn minh
Sáng bừng trong ấm ngoài êm
Sáng dòng sáng họ sáng ông sáng bà
Đèn sao thắp cúng Trời Cha
Thánh, Thần, Tiên, Phật cùng là Tổ Tiên
Đèn sao sáng khắp thiêng liêng
Giải trừ tai họa sáng lên sang giàu
Giải trừ bệnh tật ốm đau
Sáng lên Phúc, Thọ sang giàu triền miên
Đèn sao cháy sáng linh linh
Sáng cho gia Đạo bình yên đời đời
Sáng lên ánh sáng rạng ngời
Xóa đi tăm tối cuộc đời trầm luân
Xóa đi mê dại ngu si
Sáng bừng trí huệ hiển vinh cuộc đời
Đèn sao sáng khắp bầu trời
Xóa đi nghèo đói vạn đời ấm no
Đèn tâm, đèn trí, đèn sao
Đèn lòng sáng khắp giải nào khốn nguy
Đèn nhân, đèn nghĩa từ bi
Đèn trung, đèn hiếu sáng lên rạng ngời
Sáng bừng đại nghĩa khắp thời
Cho non cho nước rạng ngời hoa xuân
Thắp đèn thắp sáng thế gian
Sáng bừng nhân thế tiêu tan hận thù
Sáng bừng con cháu Tiên Rồng
Vượt qua khốn khổ lẫy lừng năm châu
Đèn sao sáng khắp vì sao
Ứng linh, linh ứng chuyển xoay vận thời
Lửa thiên lửa của nhà Trời
Bừng lên sự sống cho đời ấm êm
Đèn sao thắp sáng dâng lên
Cúng dường Cửu Diệu Tinh Quân Thánh Thần
Cầu cho đất nước yên bình
Cầu cho gia đạo vạn lành tai qua
Đèn sao thắp sáng gần xa
Sáng Trời, sáng Đất, sáng soi lòng thành
Thánh Thần chứng giám tấm lòng
Chứng tri công đức cúng dường chúng con.
NAM MÔ KHAI HÓA TỔ TIÊN
NAM MÔ LONG HOA CỬU HUYỀN
NAM MÔ TIÊN CƠ ĐỊA MẪU
Chứng tri công đức cúng dường chúng con.
ÁN TẤT ĐẾ HỘ RÔ RÔ, TẤT ĐÔ RÔ, CHỈ RỊ BA, KIẾT RỊ BÀ TẤT ĐẠT RỊ, BỐ RÔ RỊ, TA PHẠ HA.
– NAM MÔ _ A MEN
*********

Văn Hóa Cội Nguồn

——————————————

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s