NGHI THỨC CẦU AN LỄ THÀNH HÔN

KHAI KINH SỐ 10

NGHI THỨC CẦU AN

LỄ THÀNH HÔN

Những điều cần biết trước:

Trước khi cử hành nghi thức. Cầu an, lễ thành hôn:

Hai Họ.  Phải có mặt tại Cư Gia, hay Đền Thờ, Chùa, Thất.

Từ nơi Bệ Thờ Chánh Điện Đại Đạo nhìn ra.

Hai Họ sắp hai hàng:

Nam Giới đứng bên trái.

Nữ giới đứng bên phải.

Cô Dâu, Chú Rể :  đứng ở giữa hai họ phía sau ban chủ lễ.  Dâu bên phía Nữ.  Rể bên phía Nam.

Ban Chủ Lễ :  đốt nhang, đèn, xông trần.  Rồi mới thỉnh Đức Thầy. Hay Tôn Sư,  ra làm Chủ Lễ Khai Kinh.

Chuông đánh 3 hồi trước. Trống đánh 3 hồi sau.

ĐI VÀO NGHI THỨC HÀNH LỄ

Chuông nhỏ đánh 3 tiếng

Chủ Lễ xướng tụng.  Cô Dâu, Chú Rể  quỳ xuống lắng nghe lời kinh.

Nhất tâm cung kính:

Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Tam Bảo. Khắp pháp giới mười phương. Bao trùm, Trần Gian, Thiên Đàng, Địa Phủ. Quá khứ, hiện tại, vị lai.

( gõ tiếng chuông cô dâu chú rể lạy xuống)

Nhất tâm cung kính :

Chí Tôn Thiên Đế, Long Hoa Giáo Chủ, Quốc Vương

Thủy Tổ Hùng Vương. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

Khắp pháp giới hư không, quá khứ, hiện tại, vị lai.

Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ.

(gõ tiếng chuông cô dâu chú rể lạy xuống)

Nhất tâm cung kính:

Long Hoa Giáo Chủ, Quốc Vương Thủy Tổ. Phân Hóa

Mười phương. Chuyển đại pháp luân. Thiên Đàng,

Trần Gian, Địa Phủ. Cứu khổ sanh linh khắp Ta Bà thế

Giới.

( gõ tiếng chuông cô dâu chú rể lạy xuống)

Chủ Lễ  xướng tụng :  cùng ban chủ lễ xướng tụng theo

Nguyện cho đôi phu thê

Luôn bình an vạn sự

Chung một lòng thệ nguyện

Tỏa ngát hương thủy chung

Sống an vui trăm tuổi

Gắn bó mãi yêu thương

Sống hòa thuận yên vui

Nhọc nhằn luôn có nhau

Như dạ xốn lòng đau

Như cờ bay trong gió

Mãi như chim liền cánh

Mãi như cây liền cành

Dù cho biển cạn

Dù cho non mòn

Lòng vẩn ngập tràn

Chung thủy cùng nhau

Dù cho nhan sắc tàn phai

Cũng không thay đổi tình yêu vợ chồng

Nam Mô Tiên Tổ, Cha Trời.

A Men Địa Mẫu chứng thời chứng tri

( gõ tiếng chuông cô dâu chú rể đồng bái lạy)

PHỤNG BẠCH:

Hôm nay Ngày————-Tháng ————-Năm———–

Nước Việt Nam.

Tại nơi :  Cư Gia. Đền Thờ. Có cô Dâu, chú Rể.

Thiện Nam Chú Rể tên là——————-pháp danh nếu

Có.—————-

Tín Nữ Cô Dâu tên là——————–pháp danh nếu có-

——————- Được sự đồng ý hai bên Cha Mẹ. Long trọng tổ chức thành hôn vu quy cho hai con

Nguyện Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Long Hoa Giáo Chủ, Quốc Vương Thủy Tổ Hùng Vương. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Ban xuống ân sâu, hạnh phúc lứa đôi vạn sự bình yên, trăm năm hảo hợp. Vạn hạnh keo sơn

Sanh con đẻ cái hiếu báo ơn trên Ông Bà Cha Mẹ lưu truyền nòi giống.

( gõ tiếng chuông cô dâu chú rể đồng bái lạy)

Cô dâu chú rể

Hướng về bệ thờ Cha Mẹ Trời

Đồng xướng nguyện rằng:

Đã yêu, yêu đến bạc đầu

Không vì hờn giận chia lìa lẫn nhau

Hiếu nghĩa đối với hai bên

Cũng đều cho trọn mười phân vẹn mười

Tơ duyên là đạo của Trời

Thương yêu là đạo của người mình yêu

Chúng con thề nguyện thủy chung

Trăm năm tơ tóc keo sơn một lòng

Nam Mô vô tận Cội Nguồn

A Men như ý nguyện thành A Men

Cô Dâu, Chú Rể ngâm kệ thệ nguyện xong

Đức Thầy, hay Tôn Sư: bưng chén nước trên bệ thờ xuống.

Dùng một bông hoa. Nhúng vào chén nước Thánh Thủy rồi điểm nhẹ lên trên đỉnh đầu của hai người.

Niệm Chú:

Đát chỉ đá. Ám dà la phạ đá, dà la phạ đá, la dà phạ đá, la dà phạ đá sa ha. Thiên La Thần, Địa La Thần. Nhân ly nạn, nạn ly thân. Nhất thiết tai ương hóa vi trần.

Hạnh phúc đâm chồi tai họa tiêu tan.

Tiếp theo là phần hai bên  trao nhẫn cho con.

Chủ Lễ :  xướng đọc kệ rằng

Gói gắm trao con chiếc nhẫn nhà

Rằng đây quà tặng của Mẹ Cha

Báu vật nói lên trong dụng ý

Thương nhau nhường nhịn phước nở hoa

Đạo Nhẫn nhu hòa vật điểm trang

Với ba chữ nhẫn quý hơn vàng

Hạnh phúc bình yên nhờ đức nhẫn

Nhẫn là nhường nhịn nghĩa tào khang

Nhẫn nhịn vì nhau chẳng phải hèn

Gặp phải sự đời lúc khó khăn

Nhớ lấy công phu thường nhịn nhẫn

Vượt qua dông bão đến đất bằng

Tam nhẫn hành trang nhớ công phu

Vợ Chồng nhẫn nhịn rạng đường tu

Thuận hòa hạnh phúc nhờ nhịn nhẫn

Nhẫn nhịn tai qua, võng lọng dù.

Chủ Lễ tuyên bố.  Lễ cầu an thành hôn đến đây là kết thúc. Chúc hai Họ vạn sự như ý.

( đánh hồi chuông, hồi trống kết thúc)

**************

THIỀN SƯ TƯỜNG KHÔNG VÂN THÍCH HẠNH PHONG

VĂN HOÁ CỘI NGUỒN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s