QUỐC HOA.

QUỐC HOA.

Đông tàn nhìn thấy Hoa Mai.
Chúa Xuân rực ánh trời mây sắc vàng
Chúa Xuân đem lại hòa bình
Lộc, Tài, Phúc, Thọ, tràn đầy an vui
Hoa Mai Mộc Đức, Chúa Xuân.
Loài hoa hội tụ quyền uy đất trời
Xuân về Mai trổ phúc lành
Xuân, Mai hội tụ đất trời vầy duyên
Từ đây Mai đã linh thiên
Chúa Xuân Mộc Đức, Chúa Hoa ra đời
Loài hoa tài, lộc, sang giàu
Loài hoa phúc, đức, uy quyền vinh hoa
Loài hoa biểu tượng âu ca
Loài hoa biểu tượng mấn may thịnh hành
Hoa Mai biểu tượng cho Trời.
Hoa Sen biểu tượng cho người đức nhân
Hoa Mai biểu tượng quyền uy
Hoa sen biểu tượng Phật , Tiên, Thánh, Thần.
Việt Nam Quốc Đạo Tiên Rồng
Sen, Mai là ánh Đạo Vàng Quốc Hoa.

Văn Hóa Cội Nguồn

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s