TỈNH MỘNG DẬY ĐI

Hãy thắp nén nhang, lòng cầu nguyện
Cho đời tỉnh giấc, mộng nam kha
Bước vào Thánh Đức, kỉ nguyên mới
Kỉ nguyên Nam Việt, bừng nở hoa
Rồng Tiên trổi dậy, rền thế giới
Mặt trời Văn Hóa, những sáng soi
Nước Việt từ đây, vang tiếng sấm
Đi theo Thiên Ý, Đức Trời Cha
Đã ngủ lâu rồi, im lặng tiếng
Nước nhà phủ bóng, quỷ yêu ma
Thành tâm khấn vái, lòng cầu nguyện
Con cháu Tiên Rồng tỉnh giấc nam kha
***
Văn Hóa Cội Nguồn