TỈNH MỘNG DẬY ĐI

TỈNH MỘNG DẬY ĐI

Hãy thắp nén nhang, lòng cầu nguyện
Cho đời tỉnh giấc, mộng nam kha
Bước vào Thánh Đức, kỉ nguyên mới
Kỉ nguyên Nam Việt, bừng nở hoa
Rồng Tiên trổi dậy, rền thế giới
Mặt trời Văn Hóa, những sáng soi
Nước Việt từ đây, vang tiếng sấm
Đi theo Thiên Ý, Đức Trời Cha
Đã ngủ lâu rồi, im lặng tiếng
Nước nhà phủ bóng, quỷ yêu ma
Thành tâm khấn vái, lòng cầu nguyện
Con cháu Tiên Rồng tỉnh giấc nam kha
***
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s