TÀI CAO CHÍ LỚN

TÀI CAO CHÍ LỚN

Ai tài cao, đức trùm, chí lớn
Vì nước non, truyền bá Văn, Thơ
Làm cho non nước, nước non
Thái bình thịnh trị bình an thanh bình
Người như thế, chính là Phật, Thánh
Trí sáng ngời, tỏa sáng dương quang
Vua Hùng Quốc Tổ sắc phong
Bảng vàng vì nước, lưu danh muôn đời
Lại được vào danh quyền tước vị
Rạng tổ tông, dòng họ, cháu, con
Có công vì nước vì dân
Có công truyền bá kinh luân cứu người
Ai dũng cảm, quyết lòng cứu nước
Truyền kinh, thơ, nối chí Hùng Vương
Sá gì tù ngục, gươm đao
Sá gì sanh tử, quyết tâm không sờn
Làm ngọn Đuốc, soi đường dẫn dắt
Làm ánh Sao, tỏa sáng đêm đen
Mặt Trăng, làm ánh mặt trăng
Đồng soi đồng sáng, đồng nương Mặt Trời
Nương theo Quốc Tổ Vua Hùng
Kế thừa di chí của người truyền trao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s