CON THUYỀN NGUỒN CỘI

CON THUYỀN NGUỒN CỘI

Từ ngày về Cội về Nguồn
Lòng tôi giác ngộ, bừng bừng nở hoa
Bao sầu khổ, biến tan hết thảy
Bao nỗi buồn, vứt bỏ biến tan
Tấm lòng rộng mở thênh thang
Thương dân yêu nước, biết bao thâm tình
Thương tầng lớp dân lành khốn khổ
Thương những người gặp cảnh khó khăn
Biết bao nhiêu chuyện thương tâm
Nói sao cho hết kể sao cho cùng
Kìa trước mắt, Cội Nguồn rộng mở
Hãy về nương, vượt bể gian nan
Con thuyền Nguồn Cội Cha Ông
Đưa ta đến chốn, bình yên, yên bình
Đưa ta trở lại cõi trời
Đến nơi bờ giác dứt đường tử sanh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s