ĐƯỢC BAO NGƯỜI

ĐƯỢC BAO NGƯỜI

Tài năng đức độ, được bao người
Ngọc ở trong bùn, chốn cõi đời
Yêu dân, mến nước, ôi quý hiếm
Rồng nào dễ thấy, tận ngoài khơi
Tôi rất mến, con người tài đức
Ước mong gì, chung lối kết duyên
Trên con đường, Cội Nguồn chung sức
Đưa Việt Nam, đất nước đi lên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s