ĐƯỢC BAO NGƯỜI

Tài năng đức độ, được bao người
Ngọc ở trong bùn, chốn cõi đời
Yêu dân, mến nước, ôi quý hiếm
Rồng nào dễ thấy, tận ngoài khơi
Tôi rất mến, con người tài đức
Ước mong gì, chung lối kết duyên
Trên con đường, Cội Nguồn chung sức
Đưa Việt Nam, đất nước đi lên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–