LÒNG YÊU NƯỚC

Lòng yêu nước, tuy mỗi người mỗi khác
Nhưng đồng chung, vì cuộc sống ấm no
Cùng chung tay, một niềm tin quyết thắng
Đều như nhau, nào cần phải so đo
* * *
Biết hợp hòa, chọn nhân tài cốt cáng
Vì nước non, vẹn trung hiếu trước sau
Vì Nguồn Cội, ai cũng thành Phật, Thánh
Đức cùng tài, luôn khế hiệp với nhau
Lòng yêu nước, tuy lắm đường sai khác
Như mùa xuân, muôn màu sắc đẹp biết bao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-