TIẾNG ĐÀN-1

TIẾNG ĐÀN

Đờn kêu tích tịch tình tang
Kêu dân Nam Việt lên đàng hồi hương
Đờn kêu khắp cả mười phương
Phật, Tiên, Thánh, Chúa, cứu nguy, nhân loài
Độ người vào hội Tiên Rồng
Trở về Nguồn Cội một nhà anh em
Đờn kêu hãy tỉnh cơn mê
Quay về bờ giác, sum sê nghĩa tình
Hoa sen rực rỡ tâm hồn
Hoa mai cũng đã nẩy mầm lòng xuân
Tiếng đàn réo gọi hồn linh
Chuyển mình ra khỏi, thế tình bất an
Đờn kêu non nước, nước non
Hãy mau trổi dạy, hồn thiên cứu đời
Tính tang, tang tính biển trời
Anh linh Quốc Tổ sáng ngời anh linh
Mở đường nhân loại hồi hương
Trở về Nguồn Cội siêu lên thiên đàng
Tiếng đàn Nguồn Cội, Cội Nguồn
Tiếng đàn đem lại thanh bình muôn năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s