HỠI NHỮNG AI-1

HỠI NHỮNG AI

Hỡi những ai, thế thời chán ngán
Thời trở về, theo bước Hùng vương
Kinh thơ làm bạn sớm hôm
yên bình tận hưởng, phút giây an lành
Hỡi những ai, muốn tìm chân lý
Thời quay mình, sớm, tối kinh thơ
Và nơi ấy, cơ duyên tỏa sáng
Hiểu thấu đời, đầy sức sống niềm tin
Hãy vui lên
Một niềm tin tươi sáng
Đừng chán ngán
Hãy vượt qua thời thế
Đừng buồn đời
Hãy vượt qua dâu bể
Muốn thoát khổ,
Thời không nên chậm trể
Nương về Nguồn
Tìm lại những gì mùa xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s