BÀI HỌC SỐNG CÒN-2

BÀI HỌC SỐNG CÒN

Muốn cho cuộc sống ấm êm
Con đường Nguồn Cội phải siêng trau dồi
Từ xưa cho đến bây giờ
Nở cành xanh ngọn đều nhờ Gốc yên
Đó là quy luật tự nhiên
Chính là Thiên Ý dạy răng con người
Thuận theo Thiên Ý Cha Trời
Nước non hết khổ, dân tình ấm no
Thuận trời, trời đãi trời cho
Làm gì cũng đặng hết lo đói nghèo
Bài học sống còn ở đời
Như cây còn Gốc xanh cành tốt tươi
Như thời dựng nước Văn Lang
An vui Bách Việt, giàu sang thanh bình
Mất Nguồn mất Cội tan tành
Chia bè rẽ phái tranh giành với nhau
Bỏ Nguồn bỏ Cội loạn ly
Biết bao khốn khổ, chiến tranh tương tàn
Người dân cuộc sống cơ hàn
Trên bom dưới đạn, xóm làng xác xơ
Chịu nhiều họa kiếp tai ương
Nồi da nấu thịt, bỏ thây chiến trường
Ai ơi đừng bỏ Cội Nguồn
Ai ơi nhớ lấy con đường Cha Ông
Con đường Văn Hóa mùa xuân
Hiệp hòa cuộc sống an vui thế thời
Nước non sông núi ngàn đời
Còn Nguồn còn Cội, đất trời bình yên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s