ÁNH ĐẠO VÀNG

ÁNH ĐẠO VÀNG

Nền Văn Hóa, thiêng liêng kỳ diệu
Ánh Đạo Vàng, chiếu rọi khắp nơi
Làm cho đất nước sinh sôi
Vạn lành muôn phúc, an vui mọi nhà
Nếu tất cả, trở về Nguồn Cội
Thời nước non giàu mạnh an vui
Không còn quốc nạn đao binh
Không còn loạn lạc điêu linh cơ hàn
Hãy cùng nhau, lên đường về Cội
Cùng chung nhau, vận hội Rồng Tiên
Làm cho đất nước bình yên
Thái bình, thịnh vượng, tự do, trường tồn
Nền Văn Hóa đạo vàng Nguồn Cội
Luôn cho đời, muôn vạn điều hay
Làm cho cuộc sống lên mây
An vui hạnh phúc, đắp xây son vàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s