EM LÀ TẤT CẢ

Lành thay em bước về Nguồn
Vui cùng thi giáo, hòa đồng anh em
Em đi trong ánh mùa xuân
Trên đường Nguồn Cội bình minh rực hồng
Em là con cháu Tiên Rồng
Em luôn tỏa sáng, tấm lòng yêu thương
Tình em là cả đại dương
Bao la rộng lớn vô biên tình người
Em là ánh sáng trăng rằm
Cho non cho nước tràn đầy ý thơ
Em là muôn vạn bức tranh
Xuân cùng khắp lối, xuân bay vạn ngàn
Đất trời pha sắc dịu dàng
Em là tất cả, biển trời quê hương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————