EM LÀ TẤT CẢ

EM LÀ TẤT CẢ

Lành thay em bước về Nguồn
Vui cùng thi giáo, hòa đồng anh em
Em đi trong ánh mùa xuân
Trên đường Nguồn Cội bình minh rực hồng
Em là con cháu Tiên Rồng
Em luôn tỏa sáng, tấm lòng yêu thương
Tình em là cả đại dương
Bao la rộng lớn vô biên tình người
Em là ánh sáng trăng rằm
Cho non cho nước tràn đầy ý thơ
Em là muôn vạn bức tranh
Xuân cùng khắp lối, xuân bay vạn ngàn
Đất trời pha sắc dịu dàng
Em là tất cả, biển trời quê hương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s