VÌ NƯỚC NON

VÌ NƯỚC NON

Cùng nhau vì non nước
Phát huy nền truyền thống
Yêu thương và đoàn kết
Trung liệt và hùng anh
Giặc hết đường xâm lăng
Về Nguồn sức mạnh nào hơn
Toàn dân chung sức chung tay diệt thù
Chống giặc trăm cách nhiều đường
Thiên la, Địa Võng, khắp cùng bủa vây
Chống giặc biến hóa khắp nơi
Đụng đâu cũng chết, tan thây chẳng còn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s