VÌ NƯỚC NON

Cùng nhau vì non nước
Phát huy nền truyền thống
Yêu thương và đoàn kết
Trung liệt và hùng anh
Giặc hết đường xâm lăng
Về Nguồn sức mạnh nào hơn
Toàn dân chung sức chung tay diệt thù
Chống giặc trăm cách nhiều đường
Thiên la, Địa Võng, khắp cùng bủa vây
Chống giặc biến hóa khắp nơi
Đụng đâu cũng chết, tan thây chẳng còn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————–