CỘI NGUỒN-1

CỘI NGUỒN

Cái hay của Cội Nguồn
Là không hại một ai
Cội Nguồn Cội Cha Ông
Luôn cho đời cuộc sống
Tươi đẹp cho ngày mai
Cội nguồn là Cội Sanh
Cưu mang và khai sinh
Năm nghìn năm Văn Hiến
Tối cao đầy quyền biến
Đại Thụ và anh linh
Tồn tại mãi muôn thu
Che chở đàn chim Việt
Cội Nguồn luôn đem lại
Cho cuộc sống bình yên
Cội Nguồn nào của riêng ai
Của toàn dân tộc Rồng Tiên Đồng Bào
Cội nguồn đem lại cho đời
An vui cuộc sống đâm chồi nở hoa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s