CỘI NGUỒN

Cái hay của Cội Nguồn
Là không hại một ai
Cội Nguồn Cội Cha Ông
Luôn cho đời cuộc sống
Tươi đẹp cho ngày mai
Cội nguồn là Cội Sanh
Cưu mang và khai sinh
Năm nghìn năm Văn Hiến
Tối cao đầy quyền biến
Đại Thụ và anh linh
Tồn tại mãi muôn thu
Che chở đàn chim Việt
Cội Nguồn luôn đem lại
Cho cuộc sống bình yên
Cội Nguồn nào của riêng ai
Của toàn dân tộc Rồng Tiên Đồng Bào
Cội nguồn đem lại cho đời
An vui cuộc sống đâm chồi nở hoa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-