TIÊN CẢNH QUÊ HƯƠNG

TIÊN CẢNH QUÊ HƯƠNG

Thiên đàng tiên cảnh quê hương
Lời nơi sanh sống Phật, Tiên, Thánh, Thần
Cõi nước châu báu ngọc ngà
Lầu đài cung điện ôi là đẹp xinh
Kỳ quan bảo tháp khắp nơi
Đất trời mây gió hào quang sáng ngời
Phật, Tiên, Thánh, Chúa trên trời
An vui tự tại vĩnh hằng an vui
Quê tiên thiên giới quê tiên
Hương thơm ngào ngạt đào viên vườn đào
Tiên đồng ngọc nữ ngày nào
Cũng ca múa hát ngọt ngào lời ca
Tưởng ăn thời lại có ăn
Tưởng mặc có mặc đẹp xinh lạ lùng
Quê tiên chính thật quê nhà
Những người hành thiện về trời sống chung
Trần gian cõi tạm đến đi
Quê hương thiên giới là nơi vĩnh hằng
Mau mau trở lại Cội Nguồn
Bước vào cổng ngõ cửa trời mau mau
Trở về thiên giới quê hương
Là nơi sanh sống Phật, Tiên, Thánh, Thần
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s