KHỐN KHỔ ĐÃ NHIỀU

KHỐN KHỔ ĐÃ NHIỀU

Đã bao năm, khốn khổ đã nhiều
Tôi thấm thía, bao điều nghịch cảnh
Đời tăm tối, không cần lẽ phải
Đã cho Tôi, cái nghĩ đổi đời
Và tôi quyết, làm theo Ý Trời
Tôi đã ngán, thế thời phi lý
Nên tự mình vạch lối tìm phương
Tự mình tìm chỗ náo nương
Trở về Nguồn Cội vượt lên chính mình
Chim khôn tìm cây quả lành
Người khôn tìm Cội tìm Nguồn tựa nương
Đừng có hỏi, vì sao Tôi làm thế
Vì người Tôi, Trung, Hiếu vẫn tràn đầy
Nên Tôi trở lại Cội Nguồn
Kế thừa Chân Lý Vua Hùng truyền trao
Và Tôi sung sướng biết bao
Quả lành trái ngọt khắp trong Cội Nguồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s