LỜI QUỐC TỔ

Lời Quốc Tổ vang vang không dứt
Giục lòng ta, tiến bước về Nguồn
Dòng máu Việt, Tiên Rồng bất khuất
Mãi oai hùng, trùm bá linh thiên
Hãy cùng Ta, khơi Nguồn truyền thống
Hãy cùng Ta, đến chốn non thiên
Làm sống dậy, tinh thần đoàn kết
Triệu trái tim, chung sức tiến lên
Mở trang sử, văn minh bậc nhất
Trang sử vàng, Thánh Đức muôn năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————-