LỜI QUỐC TỔ-3

LỜI QUỐC TỔ

Lời Quốc Tổ vang vang không dứt
Giục lòng ta, tiến bước về Nguồn
Dòng máu Việt, Tiên Rồng bất khuất
Mãi oai hùng, trùm bá linh thiên
Hãy cùng Ta, khơi Nguồn truyền thống
Hãy cùng Ta, đến chốn non thiên
Làm sống dậy, tinh thần đoàn kết
Triệu trái tim, chung sức tiến lên
Mở trang sử, văn minh bậc nhất
Trang sử vàng, Thánh Đức muôn năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s