CUỘC THẾ-1


CUỘC THẾ

Cuộc thế vần xoay, lắm phong ba
Cơ trời biến chuyển, khó nhìn ra
Phải cần mắt huệ, luôn soi sáng
Thượng ngơn, Thánh Đức hội kỳ ba
Rồng Tiên làm chủ, non với nước
Thái bình an lạc, khắp âu ca
Địa Long phất phới, bừng tỏa sáng
Việt nam lừng lẫy, bước thăng hoa
Mùa xuân trổi dậy cùng non nước
Thiên Ý định rồi, Ý Trời Cha
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s