HÃY TRẢ LẠI ĐÂY-1

HÃY TRẢ LẠI ĐÂY

Hãy trả lại đây, Nhân Quyền, Dân Chủ
Hãy trả lại đây, Công Bằng, Bình Đẳng
Để người dân, yên ổn mưu sinh
Sông núi ngàn đời, Cha Ông là chủ
Kế thừa gìn giữ, con cháu quang vinh
Hãy trả lại đây, những quyền cơ bản
Quyền Nhân Quyền, Quyền Dân Chủ, Tự Do
Quyền được sống, và quyền được ấm no
Hãy trả lại đây, hãy trả lại đây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s