HÃY TRẢ LẠI ĐÂY

Hãy trả lại đây, Nhân Quyền, Dân Chủ
Hãy trả lại đây, Công Bằng, Bình Đẳng
Để người dân, yên ổn mưu sinh
Sông núi ngàn đời, Cha Ông là chủ
Kế thừa gìn giữ, con cháu quang vinh
Hãy trả lại đây, những quyền cơ bản
Quyền Nhân Quyền, Quyền Dân Chủ, Tự Do
Quyền được sống, và quyền được ấm no
Hãy trả lại đây, hãy trả lại đây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–