LỘT XÁC ĐỔI ĐỜI

LỘT XÁC ĐỔI ĐỜI

Từ ngày tôi trở về Nguồn
Mới hay Nam Việt có đường lên tiên
Từ ngày xem đọc kinh thơ
Huệ khai thấy rõ Hùng Vương trở về
Tà, Chính phân biệt rõ ràng
Họa, phúc, tự trệu chẳng lầm chẳng sai
Tôi như lột xác đời tôi
Biến thành người khác tối tăm không còn
Giờ tôi nhìn rõ thế thời
Huyền Thiên xoay chuyển Cội Nguồn nở hoa
Và tôi cũng đã nhìn ra
Phật, Tiên, Thánh, chúa, đâu xa mà tìm
Chúa, Phật đều ở tại lòng
Tại lòng Mê, Giác hai đường khác xa
Thiện là Phật, Chúa
Ác là Quỉ Ma
Hại đời cũng chính hại ta
Biến thành quỉ dữ yêu tinh lạ gì
Lục căn không nhiễm lục trần
Phật, Tiên, Thánh, Chúa đắc thành là đây
Từ ngày về Cội đến nay
Trở thành người khác, đổi thay xác hồn
Ai về Nguồn Cội, Cội Nguồn
Mới hay trong ấy, có đường lên tiên
Có đường độc lập muôn năm
Dân giàu nước mạnh, lừng danh lẫy lừng
Từ ngày tôi trở về Nguồn
An vui hạnh phúc, không gì vui hơn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s